Hur ska man bete sig på en camping?

En campingplats är i regel välkomnande för alla men det gäller att man vet hur man ska bete sig. Här kommer ett par tips som gör semestern trevligare för alla.

Viktigt med lugn och ro

Vissa campingar är lugnare än andra. På så kallade familjecampingar är det i regel inte tillåtet att ha högljudda fester och liknande. Som campinggäst måste man acceptera de här reglerna annars finns det en risk att man omgående får lämna campingen utan att få några pengar tillbaka. Gäster som väljer en lugn camping vill ha just lugn och ro. Barnlek och kanske något enstaka hundskall kan accepteras men inte hög musik som spelas dygnet runt.

Håll säkerhetsavstånden

När det gäller tält, husvagnar och husbilar på en camping finns det regler kring hur nära varandra man får ställa upp sina boendeformer. När det gäller husvagnar och husbilar brukar tre meter mellan ekipagen rekommenderas. Det samma brukar gälla för tält. Det har helt enkelt med brandsäkerhet att göra. Av samma skäl ska husvagnar parkeras med draget utåt, husbilar ska backa in på sina platser och dessutom får bilar i regel inte parkeras så att de förhindrar att husvagnen kan dras ut om något skulle ske.

Om man inte håller de här säkerhetsavstånden finns det en stor risk att man blir tillsagd av de som äger campingen och dessutom ställer man både sitt och andras liv samt egendom på spel om en olycka skulle ske.

Städa efter er

När man campar kan det ofta bli en del avfall och sopor. Det spelar ingen roll om man tältar, bor i stuga, husvagn eller husbil. Se till att alltid städa efter dig när du lämnar campingen. Och släng absolut inte saker omkring dig utan använd papperskorgarna. Har du hyrt en stuga måste du se till att du städar den efter dig innan du åker om du inte har beställt städning och betalat extra för den. Samma sak gäller om du har hyrt en husvagn. En campingplats för husvagnar eller husbilar kanske man inte skräpar ner så mycket på. Har man däremot satt upp staket, förtält eller liknande ska dessa tas bort innan man lämnar sin plats.